Hvem stå bag ved markedspladsen

BYPASZ ?

Vi er et kæmpe netværk af danske virksomheder og butikker som er gået sammen i et salgsfællesskab


Vi er en kreds af virksomheder, både store og små fra det private erhvervsliv og offentlige enheder.

 

Vi er sammensat for at afdække de nødvendige kompetencer for at booste væksten for danske virksomheder og butikker.

 

En gruppe af markante og kompetente virksomheder og personer i et partnerskab, hver med deres spidskompetencer som er nødvendig for at skabe en fælles succes.

 

Alle med lysten og evnerne til at hjælpe danske virksomheder og butikker med overlevelse og vækst.

 

Alle med lysten til at bidrage med signifikante fordele for iværksættere, virksomheder og butikker. Alle med lysten til at bidrage til samfundet og påtage sig social ansvarlighed.

 

 

 

Virksomheden SELFLEZZ, CVR DK37165239, er driftsselskab for salgsfællesskabet BYPASZ.

Kontakt: support@bypasz.dk

 

Du er også meget velkommen til at kontakte os på Facebook Messenger
scan koden med din smartphone

 

Bag virksomheden SELFLEZZ står 2 erfarende erhverspersoner

 

 

BOY BOYSEN, Vestjysk Marketing, Ribovej 6, 6950 Ringkøbing.

THOMAS CHRISTENSEN, InnovationCity, Bisgaardgade 11, 7500 Holstebro.VORES MÅL ER AT SKABE EN UNIK MULTIFUNKTIONEL EFFEKTKÆDE:

 

1. Vi giver alle danske virksomheder/butikker gratis og nem adgang til en fælles online salgsportal.

 

2. Det vil øge overlevelsesgraden og væksten for alle deltagende virksomheder og butikker signifikant.

 

3. Overlevelsesgraden og væksten vil øge udbuddet af danske job i væsentlig grad.

 

4. Ved at synliggøre danske iværksættere, virksomheder og butikker på en samlet platform for den danske befolkning vil dette øge interessen og lysten til iværksætteri i Danmark.

 

5. Ved at tilbyde alle deltagende virksomheder og butikker virtuel coaching vil vi automatisk fremme boottrap adfærden og dermed gøre det væsentligt mindre risikofyldt at være iværksætter.

 

6. Ved at tilbyde, en ikke tidligere set, mentor ordning, hvor erfarende iværksættere hjælper nye iværksættere, vil de medvirkende iværksættere kunne undgå mange faldgrupper.

 

7. En betydende del af overskuddet fra driften af BYPASZ skal gå til at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet igen og derved øge den danske arbejdsstyrke.

 

8. Et stort samfundsmæssigt bidrag ved: at konkurser vil falde i væsentlig grad, langt færre menneskelige skæbner som følge heraf = sundhedsudgifter falder, skatte indtægter vil stige og udgiften til overførselsindkomster vil falde.

 

 

 

 

 

 

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem